Veturu - 65ª IJK 2009 en Liberec
http://veturu.free.fr

Reveno de IJK al Strasburgo

Certe post la IJK ni revenos en Strasburgo. Tamen ni ĉiuj kune vidos dum la IJK kiujn trajnojn ni uzos. Do ĝis baldaŭ en la IJK!

Laŭ antaŭplanoj, ni revenos en Strasburgo ĉirkaŭ la 22ª horo, sed ni adaptiĝos laŭ de bezonoj de ĉiuj partoprenontoj.


Alekĉjo